miércoles, 29 de diciembre de 2021

Celebración do VIII centenario do nacemento do rei Afonso X O Sabio

O noso instituto está a conmemorar a celebración do nacemento do rei Afonso X O Sabio (nada menos que o seu oitavo centenario) e para facelo realizáronse unha serie de actividades. Por unha banda, durante o terceiro trimestre do curso 2020-21, o departamento de Xeografía e Historia desenvolveu un proxecto específico sobre a do rei, levado a cabo pola profesora Isabel González, dentro do proxecto Afonso Reporteiros e que recibiu o terceiro premio na "XIII Edición dos Premios Educacompostela de recursos didácticos en prol da innovación, da calidade educativa e da renovación pedagóxica". En decembro do 2021, realizouse unha exposición organizada polo departamento de Xeografía e Historia e Vicedirección que reunía algúns aspectos da vida e obra do rei sabio. Ademais, desde o departamento de música promoveuse a interpretación e gravación dalgunhas cantigas de Afonso X O Sabio, como a Cantiga 302: e a Cantiga 119: nestas gravacións participaron alumnado do coro escolar, de artes escénicas e danza de 4ºESO e de Historia da Música e da Danza de 2ºBACH. O resumo do proxecto vese reflectido neste artigo do periódico de La Opinión de A Coruña

0 comentarios:

Publicar un comentario